March 31, 2021

Hình Ảnh GIA ĐÌNH


Bùi Bảo Trúc và Thân Phụ Bùi Văn Bảo chụp tại Hải Phòng 1951